صبح روز سه شنبه  برنامه انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان با حضور کلیه دانش آموزان و کارکنان دبیرستان با شور و شوق و روحیه عالی در فضایی آرام برگزار شد و در پایان اعضای شورای دانش آموزی تعیین شدند .