به منظور تقویت اصل دانش آموزان محوری  و استفاده از نظرات و پیشنهادات  آنان در حل مسائل آموزشگاه  در تاریخ 19  آذر ماه جاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور دانش آموزان شبانه و مسئولین دبیرستان متشکل از مدیریت دبیرستان - معاونت آموزشی و سرپرست شبانه روزی  در محل خوابگاه دبیرستان برگزار شد . در این نشست دوستانه به سوالات مختلف دانش آموزان پاسخ لازم داده شد و از نقطه نظرات ارزشمند آنان استفاده گردید .