دومین جلسه شورای دبیران مدرسه شبانه روزی علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری در تاریخ 23 آذر ماه جاری در محل نماز خانه دبیرستان برگزار شد . در این جلسه دبیران محترم و کادر اداری پر تلاش حضور داشتند و موضوعات مورد بحث شامل :بررسی و تجزیه و تحلیل نمرات آزمون میان ترم و برنامه ریزی برای برگزاری هر چه بهتر امتحانات نوبت اول و بیان دیدگاههای دبیران ارجمند بود . در این جلسه از میهمانان ارجمند به صرف شام پذیرایی به عمل آمد و در انتهای جلسه هدایایی توسط مدیریت محترم تقدیم همه ی عزیزان گردید.