اسامی دانش آموزان برتر مسابقات جامع قرآنی دبیرستان علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری خرم آباد در سال تحصیلی 91-90 به شرح جدول زیر اعلام میگردد.