روزی که آسمان تو را به میهمانی زمین فرستاد

غلغله ای در ذرات وجود بر پا شد

دریاها موج برداشتند

و کوه ها پر گرفتند

ماه خندید

خورشید چهره گشود

و ابرها اشک شوق ریختند

روزی که فرشتگان قنداقه

تو را هدیه ماه شعبان کردند

شاپرک ها جوان شدند

شقایق معنای زندگی را لمس کرد

درختان و گل ها از نسیم حیات بخش تو جان تازه گرفتند

و فضای وجود مشک افشان شد

و امروز گل ها به امید تو می رویند

چکاوک به امید تو می خواند

سار به امید تو می پرد

چشمه به شوق تو می جوشد

و رود به شوق تو میرود

و امروز قاصدک ها به این امید زنده اند

که مژده ظهور نور را به دلها برسانند

و دل ها به امید این مژده ...

یا مهدی بیا تا شمع امید دلمان را

به نور آسمانیت پیوند بزنیم ...