مشخصات کارکنان و دبیران دبیرستان علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری خرم آباد

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

مدرک تحصیلی

 

وضعیت شغلی

 

سال تولد

 

1

علی سعیدی نیا

مدیر

لیسانس

رسمی

1348

2

مصطفی دالوند

معاون آموزشی

لیسانس

رسمی

1345

3

         

4

کیو مرث فولادی

سرپرست شبانه روزی

لیسانس

رسمی

1350

5

فریدون محبوبیان

کمک سرپرست شبانه روزی

فوق دیپلم

//

1349

6

سید روح الله موسوی

آشپز

ابتدایی

قراردادی

1344

7

مهدی زندیه شیرازی

دبیر

فوق لیسانس

رسمی

1353

8

احمد پیمانی

دبیر

لیسانس

//

//

9

نورالدین بازکیر

دبیر

فوق لیسانس

//

1349

10

هدایت بهنام پور

دبیر

//

//

1348

11

محمد باقر نظری

دبیر

//

//

1341

12

حسین علیاری

دبیر

//

//

1345

13

هبت الله هاشمی

دبیر

لیسانس

//

1356

14

کرم میر دریکوند

دبیر

//

//

1348

15

         

16

علی آقایی

دبیر

فوق لیسانس

رسمی

1346

17

محمد ابدالی

دبیر

//

//

1341

18

علی ثروت

دبیر

//

//

1355

19

علی زارع نصیری

دبیر

لیسانس

//

1345

20

         

21

چنگیز پاپی

دبیر

//

//

1346

22

         

23

قدرت بازگیر

دبیر

فوق لیسانس

//

1339

24

عبد الرضا بهرامی

دبیر

//

//

1342

25

حاج آقا محمد بیرانوند

امام جماعت

     

26

علی زید علی بیرانوند

سرایدار

دیپلم

رسمی

1349