روز چهارشنبه 23 دیماه 88 دکتر سید سعید سید حسینی مدیر کل محترم آموزش متوسطه مدرسه عالی شهید مطهری تهران ضمن حضور مستقیم در دبیرستان علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری(ره) خرم آباداز فعالیتهای آموزشی و پرورشی و امکانات رفاهی و شبانه روزی بازدید بعمل آورده وجلساتی با حضور مسئولین و دانش آموزان دبیرستان  برگزار شد . در این جلسات حضرت حجت الاسلام دکتر سید حسینی  با کم و کیف فعالیتهای آموزشی و پرورشی و شبانه روزی دبیرستان آشنا شده و ضمن ارزیابی مفید فعالیت های موجود، راهکارهای ارزندهای به منظور پیشبرد اهداف مدرسه عالی به کادر اجرایی دبیرستان ارائه نمودند. همچنین  نشستی جداگانه  با دانش آموزان این دبیرستان، به منظور آشنایی با نظرات ،انتقادات و پیشنهادات ، بصورت جلسه ی  پرسش و پاسخ برگزار شد .


مدیریت و کادر اجرایی این مرکز امید وارند با توجه به سفر پر برکت مدیر کل محترم به این شهرستان و همچنین با توجه به شبانه روزی بودن این مرکز نسبت به سایر مراکز آموزشی متبوع از جانب مدیر کل محترم آموزش متوسطه عنایت ویژه ای بیش از پیش به این مرکز لحاظ فرمایند .