اِلهیِ ...


اَنتَ کَمَا اُحِب وَاجعَلنی کَمَا تُحِب

 

خدایا تو آنگونه ای که من دوست دارم
مرا آنگونه قرار بده که تو دوست داری