دانش آموزان برتر نیمسال اول 92

ردیف

نام و نام خانوادگی

کلاس

رتبه درکلاس

معدل

1

نوید امیری

101

1

19/43

2

نیما فتح الهی

101

2

19/34

3

محمدجوادترکاشوند

101

3

19/33

4

محمد نادری

101

4

19/11

5

مصطفی محمدکریمی

102

1

19/47

6

عرفان صادقی درویشی

102

2

19/38

7

مرتضی امینی فر

102

3

19/20

8

سیدمحمدمسعودموسوی

102

4

19/15

9

محمدحسین بابایی نیا

201

1

19/67

10

محمد احمدی چگنی

201

2

19/61

11

عرفان فروغی

201

3

19/35

12

امیرحسین عباس زاده

201

4

19/15

13

سیدابوالفضل رحیمی

201

5

19/11

14

فرشاداحمدی

202

1

19/74

15

علی فلاح کردی

202

2

19/58

16

رضا رحمتی

202

3

19/56

17

مهدی جهان نژاد

202

4

19/55

18

حسین نعمتی نصیر

202

4

19/55

19

حسین رستمی

202

6

19/47

20

محمدجواد طولابی

202

7

19/11

21

محمد هادی زاده

301

1

19/82

22

سیدمحسن الواری

301

2

19/63

23

امیرحسین بیرانوند

301

3

19/48

24

افشین صفریان

301

4

19/06

25

میلاد ابدایی

301

4

19/06

26

امیرحسین جمالی

401

1

19/79

27

حسین کردعلیوند

401

2

19/09

28

علی خادمی

401

3

18/93

/ 0 نظر / 20 بازدید