بازدید معاونت آموزش متوسطه استان و همراهان از اردوی مطالعاتی دبیرستان معارف

کریمی معاونت آموزش متوسطه استان ،امیری رییس گروه آموزشی متوسطه و عزتی معاونت آموزش متوسطه ناحیه دو از پایگاههای اردوی مطالعاتی بازدید کردند.در این بازدید کریمی ضمن تبریک سال جدید به دانش آموزان  تلاش آنان برای رسیدن به اهداف متعالی و رشد وپیشرفت را مرهون سعی و جدیت برای رسیدن به این اهداف  دانستند و افزوندند:شرکت درآزمونهای سراسری یکی از این هدفهاست .و شما با ید تلاش کنید تا به هدفی که مد نظر داریدان شاءالله برسید .


/ 0 نظر / 21 بازدید