برگزاری مانور زلزله

به منظور آمادگی دانش آموزان در مقابل حوادث غیر مترقبه و ایمنی در هنگام وقوع زلزله و کاستن از خسارات جانی و اقدامات پیشگیری، توسط مدیریت دبیرستان در مراسم آغازین تشریح گردید وبدنبال آن راس ساعت 10/15 صبح روز سه شنبه مورخه 90/9/8 با به صدا در آوردن زنگ زلزله دانش آموزان شیوه های مقابله با این پدیده را عملا انجام دادند .

/ 2 نظر / 24 بازدید
p.h

تا ما بوديم از اين چيزا واسمون برگزار نمي كرديد،بازم خوبه واسه اين بنده خداها برگزار مي كنيد. از باب مزاح گفتم

فلانی

اّّّی مهندس هنگام زلزله کنار پنجره پناه میگیرن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!البته تومعارف که بعیدنیست