برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان

 در تاریخ هفتم اسفند ماه جاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان در محل دفتر معاونت پرورشی دبیرستان برگزار گردید ، در این جلسه پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی بحث و تبادل نظر به عمل آمد و جهت پیشبرد امورات جاری آموزشگاه نقطه نظرات حاضرین پس از تبیین و بررسی بعنوان مصوبه به تصویب رسید .

/ 0 نظر / 5 بازدید