راههای غلبه بر شیطان

باید بدانیم که شیطان ، قسم خورده تا همه انسانها را گمراه کند و خداى متعال در قرآن مجید این مطلب را تذکر داده (( ((لاغوینهم اجمعین الاعبادک المخلصین )) )) (شیطان به خداوند گفت ) به عزت و ذاتت قسم که حتما همه بندگان را گمراه و رسوا مى گردانم مگر بندگان مخلص تو را.
و براى غلبه بر شیطان رجیم باید این نکات را بکار بریم .


اول : ذکر خدا را فراموش نکنیم ، خداى متعال مى فرماید: (( ((و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین ))  )) و هر کسى از یاد خدا روى برگرداند شیطان را برانگیزد تا یار و همنشین وى گردد.
باز خداوند مى فرماید: (( ((استحوذ علیهم الشیطان فانسیهم ذکر الله )) ))
شیطان سخت بر آنان احاطه غلبه کرد پس از ذکر خدا به کلى غافل شدند.
ذکرى که باید خوانده شود: (( لااله الاالله و لاحول و لاقوة الا بالله العلى العظیم )) و صلوات و تسبیح است .


دوم : به خدا پناه بردن است ، خداى متعال در قرآن مجید مى فرماید: (( (( ((و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون )) ))
اى رسول خدا بگو پروردگار ابتو پناه مى برم از فریب و وسوسه هاى شیاطین و به تو پناه مى برم پروردگارا از اینکه شیاطین (انس و جن ) به مجلسم حاضر شوند.(( قل اعوذ برب الفلق .))  اى رسول خدا بگو پناه مى برم به پروردگار شکافنده سپیده روشن .و در جاى دیگر مى فرماید: (( قل اعوذ برب الناس  )) : اى رسول خدا بگو پناه مى برم به پروردگار مردم .
و پیامبر اکرم (ص ) مى فرماید:(( لاتسبو الشیطان و تعوذوا بالله من شرة : )) به شیطان فحش و ناسزا نگوئید بلکه از شر او به خدا پناه ببرید.
حضرت على علیه السلام مى فرماید: هر گاه یکى از شما را شیطان وسوسه کرد، پس باید به خدا پناه ببرد و بگوید: (( امنت بالله و برسوله مخلصاله الدین )) بخدا و رسولش ایمان آوردم و دین را براى خدا خالص نمودم

.
سوم : صدقه دادن است که در روایت است که شیطان را اره کرده و مى برد.


چهارم : مبارزه با نفس اماره است ، خداوند متعال مى فرماید: (( ((و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المارى )) ))
و هر کس از مقام ربوبى بترسد و نفس خود را از هوا و هوس باز دارد جایگاه او بهشت است حضرت على علیه السلام مى فرماید: ((من خالف نفسه فقد غلب الشیطان )) )) کسى که با نفس خود مبارزه کند بر شیطان غلبه کرده است .
و نیز آن حضرت مى فرماید: (( ((من اتهم نفسه امن خدع الشیطان )))) کسى که نفس خود را متهم و مقصر دانست از مکر شیطان آسوده گشت

 .
پنجم : دنبال علم و عالم رفتن است زیرا نیروى علم مدافع عالم است از شر شیطان .

ششم : خلوت نکردن با زنان نامحرم است ، و به عکس خلوت کردن با زنان نامحرم یکى از بهترین راههاى غلبه شیطان است بر انسان چنانکه شیطان به حضرت نوح و حضرت موسى گفت .


هفتم : نگهداشتن زبان از غیبت ، تهمت ، دروغ ، فحاشى ، ناسزاگویى و...
هشتم : توبه و استغفار.
نهم : تداوم محافظت بر استغفار.

آنکس که زقعر مرگ آگاه بود حرص و املش زسینه کوتاه بود توبه نکنى که عمر: بسیار است رو توبه بکن که مرگ ناگاه بود

دهم : شناخت کار و گفتار شیطان .
یازدهم : دشمن ابلیس لعین و شیطان رجیم بودن .
دوازدهم : دورى از کارهاى شیطان و از شیطان پرستان ، مجالس که شیطان در آن راه دارد نرفتن ، دورى از ویدئو کلوپهاى داراى مفاسد اجتماعى و دورى از مجالس رقص و عرق و ورق و غیره .
سیزدهم : حرص و حسد و کبر را در خود راه ندادن .
چهاردهم : دورى از هر گونه گناه

/ 0 نظر / 18 بازدید